پژوهش های حقوق و ادیان

مرجع معرفی و بررسی آموزه های شریعت یهودی و اسلامی (بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم)
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل
تازه های کتابخانه
«پژوهش های حقوق و ادیان»
اولین مرجع تخصصی معرفی، نقد و بررسی تطبیقی آموزه های حقوقی در ادیان
(«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» سابق)

۵ مطلب در اسفند ۱۳۹۵ ثبت شده است

در این فصل ذیل سه گفتار تاریخ بنی اسرائیل از لحظه ی اتمام آخرین عذاب از عذاب های 6 گانه، تا خروج کامل ایشان و عبور از دریای سرخ را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در ذکر این روایات تاریخی تورات و قرآن باهم اختلافاتی دارند. ما در این فصل این اختلافات را برجسته نموده و با تحلیل میزان صحت و سازگاری آن ها با عقل میزان اعتبار تورات و قرآن را سنجیده و باهم مقایسه کرده ایم.

پژوهش های حقوق و ادیان

 ◄یهود پژوهی►

 ◄نشریات►

انجمن کلیمیان تهران

فصلنامه هفت آسمان

فرهنگ و تاریخ یهود

نشریه معرفت ادیان

دانشنامه فلسطین

نشریه ادیان و عرفان

کتابخانه علاء الدین (صهیونیستی)

نشریه پژوهش های ادیانی

موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی

نشریه فقه و حقوق اسلامی (دانشگاه تبریز)

Aladdin Online Library

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری

Holocaust Encyclopedia

فصلنامه نامه الهیات

Hebrew Books

فصلنامه علمی-تخصصی میزان

Babylonian Talmud Online

پژوهش نامه میان رشته ای فقه

The Mishnah

The Mishnah (Herbert Danby)

فصلنامه مطالعات راهبردی فقه و حقوق

American Standard Version Of The Holy Bible (PDF)

پژوهشنامه اندیشه های حقوقی

Sacred Texts

Sefaria

 

English Translation of Mishna (Online)

 

 ◄اسلام شناسی►

 ◄حقوق►

شبکة الفکر للکتب الالکترونیة

حماة الحق للمحاماه (قوانین دول عربیه)

Shia Books

Animal Punishment (book)

مکتبه طریق العلم (مقارنه الادیان)

Text of Animal Punishment

إسلام ویب (سنی)

 

مکتبه النور

Shia Books

کتابخانه مدرسه فقاهت

 

 ◄همراهان پژوهش های حقوق و ادیان►

ششمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطین

جهان آینده

خادم الرضا کوثر

سربازان سایبری 313

باقر نیوز

پژوهش های حقوق و ادیان
پژوهش های حقوق و ادیان

در این فصل طی 2 گفتار عذاب های نازل شده بر فرعونیان، و مقدمات خروج بنی اسرائیل از مصر را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. علاوه بر این مقایسه ای خواهیم داشت بین آنچه که قرآن در این باره ذکر کرده و آنچه که تورات نقل می کند.

پژوهش های حقوق و ادیان

بعثت حضرت موسی - فاخلع نعلیک - انک بالواد المقدس طوبی - رسالت حضرت موسی - رب اشرح لی صدری - همراهی هارون با موسی در امر رسالت - موسی - درخت آتشین درخت طور

ورود موسی به دربار فرعون چگونه بود؟ هارون چه نقشی در هدایتگری موسی داشت؟ آیا اژدها شدن عصا و ید بیضا بعنوان دو معجزه در تورات هم وارد شده؟ در روز مبارزه و مسابقه ی موسی با ساحران چه اتفاقی افتاد؟ ساحران پس از مشاهده اژدهای موسی چه واکنشی نشان دادند؟ آیا آسیه همسر فرعون دین موسی را پذیرفت؟ چه بر سر آسیه آمد و چه بر او گذشت؟

پژوهش های حقوق و ادیان