پژوهش های حقوق و ادیان

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق دینی (بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم)
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل

شناسه شامد: 1-1-718353-65-4-1

«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» پس از این با نام «پژوهش های حقوق و ادیان»، ضمن تاکید بر پیوند «دانش حقوق» و «معارف ادیان»، علاوه بر سرفصل های سابق، به موضوعات میان رشته ای نیز خواهد پرداخت.


**نمایی از تورات در یک کنیسه**
مقدمه
در بخش قبل، کتب دینی یهودیان را به دو قسمت یعنی عهد عتیق و تلمود تقسیم کرده و اجمالاً محتوای اسفار عهد عتیق و نیز درون مایه سداریم[1] و فصول تلمود را بیان کردیم. در این بخش نیز، در دو فصل، محتوای تَنَخ و تلمود و هم چنین نقد های وارد بر آن ها را بیان خواهیم کرد.

فصل اول : تَنَخ

تنخ یا همان عهد عتیق از آفرینش و خلقت جهان شروع کرده و داستان های آدم و حوا و هبوط آن ها و سرگذشت نوح، ابراهیم، فرزندان او و ... آورده که در بخش قبل به آن پرداخته شد. تنخ در واقع، تاریخ جهان و قوم بنی اسرائیل را بیان می کند لذا همه پیروان آن یعنی مسیحیان و یهودیان بالاتفاق آن را از جهت تاریخی کتابی معتبر می دانند. گرچه انتقادهای سنگینی بعدها بر آن وارد شد ولیکن هنوز مومنان یهودی و مسیحی به آن ایمان دارند و معتقدند که تمام آن الهی و وحیانی است و انسان با ایمان و عمل به آن هدایت می شود.

**قرائت تورات در کنیسه توسط فرد یهودی**
دیدگاه یهودیان نسبت به وحیانیت تورات
در آیه 9 فصل 31 سفر تثنیه این چنین آمده است:
  • مُشه (موسی) این تورات را نوشته آن را به کُوهِن‌ها (کاهن ها) فرزندان لِوی(منظور سبط لاوی است) که حامل صندوق پیمان خداوند بودند، و به تمام بزرگان ییسرائل (اسرائیل) داد.

یهودیان در تفسیر این آیه می گویند: حضرت موسی در زمان حیات خویش، آموزش تورات را در بیابان به مدت چهل سال و به همراه برادرش حضرت هارون (ع) به عهده داشت و قبل از فوت نیز 13 طومار از تورات مقدس تهیه کرد که 12 طومار آن به 12 اسباط یهود (هر سبط یک طومار) داده شد و یک طومار نیز کنار صندوق عهد به عنوان شاهد و معیار نهاده شد.[2]

دیدگاه رایج یهود معتقد است خداوند پنج سفر اول عهد عتیق، یعنی تورات را به موسی وحی کرده و باقی اسفار را نیز به سایر انبیاء و اولیاء و بزرگان الهام نموده است. از این دیدگاه نتیجه می شود عَزرای کاتب و سوفریم (کاتبان) تنها به جمع آوری نُسَخ کتاب مقدس مشغول بوده اند و چیزی بر آن اضافه نکرده اند.[3]

** محل نگهداری تورات ؛ یهودیان به آن هخال (بخوانید HEKHAL) می گویند**
نقد دیدگاه یهودیان و انکار وحیانیت تورات
در باب انکار وحیانیت تورات سه نقد مطرح است:

1- قیاس تورات موسی با تورات فعلی

تورات ، درباره کتاب وحی شده به موسی چنین سخن به میان آورده است:
  • ·(آیه 15 فصل32سفرخروج): مُشه (موسی) برگشت و از آن کوه(کوه سینا) پایین آمد و آن دو لوح ده فرمان گواه (بر تجلی خداوند به فرزندان ییسرائل (اسرائیل) در کوه سینَی (سینا)) در دستش بود. لوحههایی که بر دو روی آن‏ها نوشته شده بود یعنی این طرف و آن طرف نوشته بود.
    طی ماجراهایی که پیش می آید دو لوح ده فرمان،ازبین می رودوخداوند این چنین به موسی امرمی کند:
  • ·(آیه 1 فصل 32 سفر خروج) : خداوند به مُشه (موسی) گفت: دو لوحهی سنگی مانند (لوحهای)اولی بتراش تا مطالبی را که روی آن لوحهای اولی که خرد کرده بودی، روی آن لوحهها بنویسم.

از آیات تورات استنباط می شود آنچه که بر موسی نازل شده ، شامل مطالبی بوده که بر سطح دو لوح سنگی جا می گرفته فلذا این همه قوانین و داده های وحیانی که در تورات فعلی دیده می شود مشمول تورات وحی شده به موسی نبوده است. همچنین در خود تورات ، تصریحی وجود ندارد که همة اسفار پنج گانه را حضرت موسی نوشته یا نقل کرده باشد و به نظر هم نمی رسد که واژة تورات در اینجا بر کل اسفار پنج گانه اطلاق شده باشد. نتیجه می گیریم نمی توان تورات فعلی را وحیانی و الهی ومتعلق به موسی دانست .

2- تناقضات درون متنی تورات فعلی

دانشمندی یهودی به نام ابراهیم ابن عزرا که در قرن11و12م. می زیست در کتاب تفسیر سفر تثنیه خود ثابت کرد که تورات نمی تواند به دست حضرت موسی نوشته شده باشد ، او از روی ترس این مسئله را رمزگونه بیان کرد که البته بعد از چند قرن ، در قرن 15م. باروخ اسپینـوزا این رموز را کشف کرد خود نیز بر آن مواردی افزود ؛ وی ثابت کرد بسیاری از مطالب تورات و عهد عتیق توسط عزرای کاتب نوشته شده است .

اسپینوزا می گوید تقریبا همه یهودیان معتقدند موسی ، تورات را تالیف کرده است ... اما من حقیقت را برای همه روشن خواهم کرد[4] این روند ادامه پیدا کرد و دانشمندان دیگری نظریاتی مبنی برعدم انتساب مطالب تورات، به موسی ارائه کردند . در عصر روشنگری (قرن 18) نقد و انتقادات به کتاب مقدس به اوج رسید تا آنجایی که بسیاری معتقد بودند فرقی بین کتاب مقدس و دیگر کتاب ها نیست فلذا آن را از حیث تاریخی و سندیت ، مورد بررسی قرار دادند و بسیاری از اعتقادات و باورهای کتاب مقدس و یهودیان را رد کردند.ادامه این روند موجب شد بسیاری از تناقضات این کتاب کشف و در وحیانیت آن تشکیک شود.

امروزه بیشتر یهودیان و مسیحیان با قبول این دیدگاه ، معتقدند عزرا و دیگر کاتبان با الهام از خدا این کتاب را نوشته اند.[5]

و اکنون به چند تناقض از تناقضات کشف شده از تورات اشاره خواهیم کرد:

1) در اواخر آخرین سفر تورات یعنی سفر تثنیه در فصول 33 و 34 این چنین آمده است :

  • مُشه (موسی) بنده‌ی خداوند در سرزمین مُوآو (موآب=نام منطقه ای است) طبق امر خداوند درگذشت.
  • وی را در گَی در سرزمین مُوآو مقابل بُتخانه‌ی پِعُور به‌خاک سپرد. تا امروز کسی از مقبره‌ی وی آگاهی ندارد.
  • مُشه (موسی) در هنگام درگذشتش یکصد و بیست ساله بود. چشمش ضعیف نگشته و طراوتش نقصان نیافته بود.
  • فرزندان ییسرائل (اسرائیل) در آن بادیه‌های مُوآو 30روزبرای مُشه (موسی) گریستند.روزهای گریه وعزاداری برای مُشه به پایان رسید.

این مطالب بر فوت و خاکسپاری و عزاداری بر موسی دلالت می کند چگونه ممکن است که خود موسی آن ها را نگاشته باشد؟

2) تناقض دیگر تورات در مسئله تخریب بتکده ها توسط یهوشافاط است ؛ در آیه 44 فصل 22 سفر اول پادشاهان آمده که یهوشافاط بتکده ها را خراب کرد[6] و در آیه 5 فصل هفدهم سفر دوم تواریخ ایام دقیقا عکس این مطلب ذکر شده است.[7]

3) تورات در باب محل وفات هارون این چنین تناقض گویی می کند : در فصل 20 سفر اعداد محل مرگ هارون را کوه هور معرفی شده[8] ولی در آیه 6 فصل 10 سفر تثنیه محل مرگ وی را مُسِرا (موسیره) ذکر می کند[9]

این موارد تنها گوشه ای از ده ها تناقض در تورات و بطور کلی عهد عتیق است که سبب شد بسیاری از روشنفکران یهودی و مسیحی در الهی بودن کتاب مقدس تردید کنند .

3- سبک نگارش عهد عتیق

سومین نقد ما به تورات درباره سبک نگارش آن است . شیوه نگارش عهد عتیق شیوه تاریخ نگاری است که با سبک کتاب آسمانی تفاوت بسیار دارد.

نتیجه گیری

از آنچه گذشت نتیجه می گیریم تورات را حضرت موسی ننوشته البته برخی محققین معتقدند که تورات، نوشته حضرت موسی است ولی نسخه مکتوب به دست موسی ، هنگام حمله بخت النصر از بین رفته و یهودیان بعد از اسارت مجددا بر اساس محفوظات و خاطره ها آن را نگاشته اند . به استناد به دلایلی که ذکر شد و شواهد فراوانی که وجود دارد معتقدیم تورات دستخوش تحریف واقع شده و در مورد عامل تحریف آن دو حالت بیشتر وجود ندارد :
1- شخصی غیر از علما و روحانیون یهود تورات را تحریف نموده . در این صورت علمای یهود بلاشک متوجه این تحریف شده و با سکوت در برابر این تحریف، آن را تایید و تثبیت نموده و بطور غیر مستقیم در تحریف آن شراکت کرده اند.
2- علما و روحانیون یهود خود اقدام به تحریف تورات نموده اند.
در هر دو صورت روحانیت یهود عامل اصلی تحریف تورات است . قرآن کریم نیز علما و روحانیت یهود را عامل تحریف می داند و دلیل این عمل را جاه طلبی و حفظ منافع علمای یهود معرفی نموده است.(آیات 75و 79 و 174 بقره - 19 آل عمران)


**از این نشانه گر که به ید (بخوانید YAD) معروف است برای قرائت تورات استفاده می شود.**
برخی احکام عجیب در کتاب مقدس
دیگر دلیل از ادله ای که می توان بر نفی وحانیت تورات وعهد عتیق اقامه کرد،احکام وآموزه های مخالف ومغایر با عقل و فطرت آن است . این فصل را با ذکر برخی از احکام عجیب و مغایر با عقل سلیم کتاب مقدس به پایان می بریم.

1- هرگاه شخصی پسری منحرف و نافرمان داشته باشد که از فرمان پدر و مادرش اطاعت نکند و او را تنبیه کنند و (باز هم) از آنها اطاعت نکند، پدر و مادرش او را گرفته پیش محترمین شهر و دادگاه محلی خود ببرند. به محترمین شهر وی بگویند: ((این پسر ما منحرف و نافرمان است، از فرمان ما اطاعت نمی‌کند، هرزه و می‌گسار است.)) تمـام مردم شهــرش (به دستور دادگـاه) او را با سنـگ سنگباران نمایند تا بمیرد و آن فساد را از میان خود نابود کن تا تمام ییسرائل (اسرائیل) بشنوند و ترس داشته باشند.[10]

2- اگر مردی فوت کند که از او فرزندی باقی نمانده باشد،بجاست برادر آن مرد با زن برادر متوفی ازدواج کندتا نام برادرش از بین نرود و درصورتی‌که برادر شوهر نخواهد یاعملاً نتواند نام برادرش را زنده کند دادگاه او را راهنمایی می‌کندکه وی را به همسری بگیرد یا نه. و اگر آن مرد نخواهد زن برادرش را بگیرد، زن برادرش به دادگاه نزد محترمین رفته بگوید: برادرشوهرم از احیای نام برادرش در ییسرائل (اسرائیل) خودداری می‌کند، نمی‌خواهد وظیفه‌ی برادرشوهری را که برادرش مرده است نسبت به من به جا آورد ؛ محترمین شهرش او را دعوت کرده با او صحبت کنند. ولی اگر (آن مرد باز هم)اصرار نموده بگوید نمی‌خواهم او را بگیرم ، زن برادرش در حضور محترمین، به او نزدیک شده و کفش او را از پایش درآورد و پیش وی (بر زمین) تف بیندازد و اعلام داشته بگوید: با مردی‌که خاندان برادرش را احیا نکند چنین عمل می‌‌شود و در ییسرائل (اسرائیل) نامش (نام برادر شوهر) «خانواده‌ی کفش کنده» گذاشته شود.[11]

3- هرگاه کسی پدر و مادرش را (حتی بعد از درگذشتشان) دشنام دهد حتماً کشته شود. (چون) پدر و مادرش را دشنام داده کشته شود خونش به گردن خود اوست .[12]

4- و (عمل) مردی که زنش و مادرش را بگیرد زشت است و او و آن‏ها را با آتش بسوزانید. در میان شما عمل زشت نباشد.[13]
5- هرگاه درباره‌ی یکی از شهرهایت که خداوند خالقت به تو می‌دهد تا در آن سکونت کنی چنین اطلاع حاصل کنی که: مردمی فاسد از میان (قوم) تو بیرون آمده و ساکنین شهر خود را منحرف کرده گفته‌اند: ((برویم دیگر معبودانی را که نمی‌شناسید، بپرستیم)). خوب جویا شو و رسیدگی کن و بپرس که آیا این موضوع راست و درست است و این عمل زشت در میان (قوم) تو رخ داده است. حتماً ساکنیـن آن شـهر را به ضرب شمشیـر بکـش . آن (شهر) را و آنچه را در آن است و چهارپایانش را به ضرب شمشیر نابــود کن. تمام غنیمتش را در میان میدان آن (شهر) گردآور، آن شهر و تمام غنیمتش را کاملاً به‌خاطر خداوند خالقت به آتش بکش. تا ابد خرابه بماند و دیگر آباد نگردد.[14]
6- و هرگاه گاوی مرد یا زنی را شاخ بزند که بمیرد آن گاو حتماً سنگسار شود ولی گوشتش خورده نشود و صاحب گاو مبراست.[15]
7- اگر گاوی سابقهی شاخ زدن داشته باشد و به صاحب آن اخطار شده باشد و از آن مواظبت نکند و مرد یا زنی را بکشد آن گاو سنگسار و صاحبش هم کشته خواهد شد.[16]
8- اگر (گاوی) غلام یا کنیزی را شاخ بزند (صاحب گاو) سی شِقِل نقره به ارباب (آن غلام یا کنیز) بدهد و آن گاو سنگسار گردد.[17]

نویسنده : سید ابوالفضل ساقی

[1] . جمع سِدِر است در بخش قبل (کتب دینی یهودیان ) درباره سدر توضیح داده شد .

[2] . مقاله اصالت تورات ، دکتر فرزین فرنوشی

[3] . شناخت یهودیت ، محمد حسین طاهری ، چاپ اول ، انتشارات دلیل ما ، صفحه 33

[4] . آشنایی با ادیان بزرگ ، حسین توفیقی ، صفحه 48- 49

[5] . شناخت یهودیت ، محمد حسین طاهری ، چاپ اول ، انتشارات دلیل ما ، صفحه 37

[6] .یهوشافاط با دل وجان خداوند را خدمت می کرد. او بتکده های روی تپه ها را خراب کرد و بت های شرم آور اشیره را درهم شکست .

[7] .او هم مثل پدر خود آسا مطابق میل خداوند عمل می کرد، بجز در یک مورد و آن اینکه بتخانه های روی تپه ها را از بین نبرد. پس بنی اسرائیل همچنان در آنجا قربانی می کردند و بخور می سوزاندند.

[8] . وقتی که به بالای کوه رسیدند، موسی لباس کاهنی را از تن هارون درآورد و به پسرش العازار پوشانید.هارون در آنجا روی کوه (کوه هور) درگذشت .سپس موسی و العازار بازگشتند

[9] . فرزندان ییسرائل از بِئِرُوت بِنی یَعَقان به مُسِرا کوچ کردند.آنجا اَهَرُون (هارون) درگذشت و همانجا به خاک سپرده شد و اِلعازار پسرش به جای او به کِهانَت رسید.

[10] . فصل 21 سفر تثنیه

[11] . فصل 25 سفر تثنیه

[12] . آیه 9 فصل 20 سفر لاویان

[13] .آیه 14 فصل 20 سفر لاویان

[14] .آیات 12 تا 17 فصل 13 سفر تثنیه

[15] .آیه 28 فصل 21 سفر خروج

[16] .آیه 29 فصل 21 سفر خروج

[17] .آیه 32 فصل 21 سفر خروج


نظرات بدون تایید نمایش داده می شوند. (۵)

۲۴ تیر ۹۵ ، ۲۰:۱۷ علی رحمانی پور
عالی بود
موفق باشید
عکس آواتارتونو دیدم گفتم پس یهودید ‌‌.....هههه
بله اهل لعنت و نفرین نیست و گرنه فاتحه....:)
۲۵ تیر ۹۵ ، ۱۶:۵۷ سیّد محمّد جعاوله
سلام علیکم
لطفا قلم کوچک را دنبال بفرمایید
متشکرم.
با سلام ، تصویر پروفایل شما ، نشان رژیم اشغالگر قدس می باشد ! لذا خواهشمند است آن را تغییر دهید . 

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی