دانلود کتاب تلمود PDF + بدون سانسور

  • ۲۱۸۱۸

امکان دانلود کتاب تلمود Talmud دومین کتاب یهودیان با فرمت PDF و بدون سانسور در این مطلب برای همراهان اندیشکده اریحا فراهم شده لذا چنانچه بدنبال کتاب ترجمه فارسی تلمود هستید، مطالعه این مطلب به شما توصیه می گردد. تلمود پس از عهد عتیق، دومین نص دینی معتبر شمرده شده و ...

تلمود چیست؟ تاریخچه دومین کتاب بزرگ یهودیان

  • ۱۰۷۵۲

تلمود چیست؟ نویسنده آن کیست؟ چه مطالب نژاد پرستانه ای در تلمود وجود دارد؟ میشنا و گمارا چیست؟ در ادامه ویژگی های ظاهری و محتوایی این مجموعه و ادله مشروعیت این کتاب را ذکر نموده و در نهایت با بررسی...