کتاب شناسی

این بخش در حال تکمیل است...

* برای آشنایی، معرفی و دانلود هر کتاب روی کلیک کنید.

 

 کتب مقدس 

1- کتاب مقدس (عهد عتیق و عهد جدید)

  • American Standard Version
  • The King James Bible

2- مزامیر (زبور داوود)

3- کتاب استر

 


 دائره المعارف 

1- دائرة المعارف یهودی و دانشنامه جودائیکا

2- دانشنامه فلسطین (مجید صفاتاج)

3- دانشنامه صهیونیسم و اسرائیل (مجید صفاتاج)

4- موسوعة الیهود و الیهودیة و الصهیونیة (عبدالوهاب المسیری)

 


 تاریخ ادیان 

1- ادیان بزرگ جهان (هاشم رضی)

2- تاریخ جامع ادیان (جان بایر ناس)

3- تاریخ ادیان و مذاهب جهان (عبدالله مبلغی آبادانی)

4- آشنایی با ادیان بزرگ (دکتر حسین توفیقی)

5- شناخت یهودیت (دکتر محمد حسین طاهری)

6- تاریخ تمدن (ویل دورانت)

7- تاریخ انبیاء (حجت الاسلام هاشم رسولی محلاتی)

8- تاریخ یهود، آئین یهود (اسرائیل شاهاک)

9- تاریخ اورشلیم (بیت المقدس) (دکتر سید جعفر حمیدی)

 


 شریعت و معارف ادیان 

1-  تلمود

2- شولحان عاروخ (ربی یوسف کارو)

3-  کتاب وندیداد اوستا (ترجمه موسی جوان)

4- کتاب اعدام در حقوق یهود و اسلام (سید ابوالفضل ساقی)

5- کتاب هل القرآن الکریم مقتبس من کتب الیهود و النصاری؟ (سامی عامری)

6- عدالت کیفری در آیین یهود (دکتر حسین سلیمانی)

7- کتاب قصص بنی اسرائیل فی القرآن و التورات و التلمود (بکر محمد ابراهیم)

8- گنجینه ای از تلمود (آبراهام کهن)

9- آیین قبالا (عرفان و فلسفه یهود) (ترجمه شیوا کاویانی)

10- کتاب کابالا و پایان تاریخش (حجت الاسلام مرتضی رضوی)

11- Text book the jewish reiligions (M. Friedlander)

12- Judaism History Belief and Practice (Dan Cohn-Sherbok)

13- المدخل الی التلمود (ترجمه الدکتور فینیتا الشیخ)

14- کتاب سیری در تلمود (ترجمه باقر طالبی دارابی)

15- یسوع فی التلمود (البروفسور بیتیر شیفر)

16-  کتاب علامات آخرالزمان در یهودیت (دکتر مصطفی عبدالمعبود)

 


 صهیونیسم و اسرائیل 

1- کتاب دنیا بازیچه یهود (آیت الله شیرازی)

2- کتاب تولد اسرائیل (دکتر صادق زیبا کلام)

3- کتاب اسرائیل و مبارزات آزادی بخش در فلسطین (نیکو پورورزان)

4- کتاب دین و دولت در اسرائیل (احمد زید آبادی)

5- کتاب کشف الاسرار صهیونیسم (حسن فیروز آبادی)

6- کتاب زرسالاران یهودی و پارسی (عبدالله شهبازی)

7- کتاب جنگ و هولوکاست (ترجمه پرویز دستمالچی)

8- کتاب فلسطین از منظر حضرت آیت الله سید علی خامنه ای)

9- کتاب جهاد اسلامی (شهید فتحی شقاقی)

10- یهودیان، جهان و پول (ترجمه علی اصغر سرحدی)

11- یک قرن مبارزه یهود علیه صهیونیسم (ترجمه عبدالرسول دیانی)

12- حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین (سید مهدی موسوی)

13- پروتکل های دانشوران صهیون (عوجاج نویهض)

14-  اسرائیل و فلسطین (حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی)