تاریخچه اشغال سرزمین فلسطین (اینفوگرافی)

  • ۸۳۰

اینفوگرافی تاریخچه اشغال سرزمین مقدس فلسطین، از سال 1922 تا سال 2013...

مسئله فلسطین مسئله انسانیت است

  • ۱۶۰۹

مسئله فلسطین فقط مسئله جغرافیا نیست. مسئله ی بشریت است، مسئله انسانیت است، مسئله عقیده است، مسئله دل است، مسئله ایمان است، مسئله فلسطین مسئله ماست، مسئله همه مسلمین است...