باب اول سفر پیدایش (تورات)

  • ۱۹۶۲۰

در ابتدا خدا آسمانها و زمین را آفرید. و زمین تهی و بایر بود و تاریکی بر روی لجه و روح خدا سطح آبها را فرو گرفت. و خدا گفت: “روشنایی بشود.” و روشنایی شد. و خدا روشنایی را دید که نیکوست و خدا روشنایی را از تاریکی جدا ساخت. و خدا روشنایی را روز نامید و تاریکی را شب نامید. و شام بود و صبح بود روزی اول.

مطالعه آنلاین تورات

  • ۱۳۹۳۲

در این پست می توانید تمام آیات و ابواب تورات را به صورت آنلاین و بدون نیاز به دانلود مطالعه کنید. پیش از مطالعه آنلاین تورات لازم است بدانید که عهد عتیق یا عهد قدیم که یهودیان از آن به تَنَخ یاد می کنند، مجموعه ای است در بردارنده عهد خداوند با...