پژوهش های حقوق و ادیان | یهودیت، تورات، تلمود، صهیونیسم

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق یهود و اسلام | یهود شناسی | دانلود تورات فارسی و تلمود | صهیونیسم | اسرائیل
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیلیهودیت - اسلام - یهود شناسی - تورات - تلمودصهیونیسم | یهودیت | دانلود تورات فارسی | دانلود تلمود فارسی | دانلود کتاب تولد اسرائیلیهودیت | یهود شناسی | صهیونیسم چیست | تورات - تلمود - انجمن کلیمیان تهرانمطالعات یهود | مطالعات صهیونیسم | تورات فارسی | ترجمه فارسی تلمود | یهودیت | دانلود کتابتورات - یهود شناسی - فیلم حضرت موسی - فیلم خروج و خدایان - فیلم های دینی هالیووددانلود تورات - دانلود تلمود - دانلود کتاب تولد اسرائیل - دانلود کتاب دنیا بازیچه یهود - کتابخانه ادیانمقالات یهود شناسی - مقالات صهیونیسم - مقاله دینی - مقالات ادیان - صهیونیسم - اسرائیلکتاب مقدس - دانلود تورات - دانلود عهد عتیق - دانلود عهد جدیددانلود تورات - تلمود - یهود شناسی - اسرائیل - صهیونیسمسید ابوالفضل ساقی - اساتید ادیان - اساتید یهود شناسی - حقوق دینیکتابخانه مجازی ادیان - یهودیت - صهیونیسم - اسرائیل - تلمود فارسی- تورات فارسی
دانلود تورات فارسی - دانلود ترجمه فارسی تورات - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود تورات فارسی پی دی اف - دانلود تورات دو زبانه تلمود - دانلود کتاب تلمود - تلمود فارسی - دانلود ترجمه فارسی تلمود - دانلود تلمود رایگان دانلود دائرة المعارف جودائیکا - دانلود دانشنامه یهودی
پژوهش های حقوق و ادیان
مرجع تخصصی مطالعه حقوق یهود و اسلام
مرجع دانلود عهد عتیق، تورات، تلمود، اوستا و قرآن
یهود شناسی - بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم - پژوهش های حقوق و ادیان
در این فصل ذیل سه گفتار تاریخ بنی اسرائیل از لحظه ی اتمام آخرین عذاب از عذاب های 6 گانه، تا خروج کامل ایشان و عبور از دریای سرخ را مورد مطالعه قرار خواهیم داد. در ذکر این روایات تاریخی تورات و قرآن باهم اختلافاتی دارند. ما در این فصل این اختلافات را برجسته نموده و با تحلیل میزان صحت و سازگاری آن ها با عقل میزان اعتبار تورات و قرآن را سنجیده و باهم مقایسه کرده ایم.

گفتار اول: نحوه خروج بنی اسرائیل از مصر

پس از نزول آخرین عذاب الهی که به روایت قرآن «خون شدن نیل» بود و به روایت تورات «مرگ نخست زاده فرعون و فرعونیان»، مقدمات خروج موسی و بنی اسرائیل از مصر فراهم شد. تورات می گوید که فرعون اجازه ی خروج بنی اسرائیل را داد(خروج12: 31) و هنگام خروج بنی اسرائیل از این تصمیمش پشیمان شد و تصمیم گرفت که با لشکریانش موسی و قوم او را نابود کند.(خروج14: 5-9) در این باره قرآن روایت متفاوتی را می گوید و چنین بیان می دارد که موسی به دستور خداوند، شبانه و بدون اطلاع قبلی فرعون اقدام به خارج نمودن بنی اسرائیل از مصر نمود و هنگامی که فرعون از این واقعه خبر دار شد سپاهیانش را روانه کرد تا آن ها را به قتل برسانند. (سوره طه/ 77و78)


تورات و قرآن در بیان داستان خروج بنی اسرائیل از مصر اختلافاتی دارند.
این اختلافات حقانیت یکی از این دو کتاب را اثبات می کند. در ادامه این اختلافات را زیر ذره بین خواهیم برد.

گفتار دوم: تحلیل اختلاف روایت تورات و قرآن

از آنجایی فرعون فردی مستبد، خودخواه و خودکامه بوده و مشاهده ی بسیاری از معجزات الهی نظیر «ید بیضاء»، «اژدها شدن عصا»و «عذاب های 6 گانه» در دل او هیچ اثری نکرده و او را از تصمیماتش نسبت به انکار نبوت موسی بازنگردانده است، بعید بنظر می رسد که او با وجود این همه خودخواهی اجازه ی خروج بنی اسرائیل را داده باشد. این درحالیست که هر یک از این معجزات به تنهایی، سخت ترین انسان ها را نسبت به حقانیت موسی قانع می ساخته است. انکار نبوت موسی توسط فرعون پس از دیدن هر معجزه، قساوت قلب او را بیشتر می کرده و لحظه به لحظه دلش را نسبت به حقیقت کور تر می ساخته، و لذا محال است که فرعون از مواضعش عقب نشینی کرده باشد. چنانچه تورات در ابواب مختلف سفر خروج، در 21 آیه ی مختلف بیان می دارد دل فرعون نسبت به بنی اسرائیل سخت تر و سخت تر می شده و در 11 آیه از این 21 آیه خود خدا می گوید که می خواهد با معجزات بیشتر، دل فرعون را نسبت به بنی اسرائیل سخت و قسی گرداند. (آدرس این 21 آیه در ذیل مقاله آمده است.)[1] همانطور که ذکر شد معجزات و عذاب های الهی لحظه به لحظه قلب فرعون را نسبت به حقیقت کورتر می ساخته و هر ثانیه احتمال پذیرش حق و اعطای آزادی به بنی اسرائیل توسط فرعون را، به صفر نزدیک تر می کرده و لذا چگونه ممکن است که فرعون راضی به آزادی بنی اسرائیل شده باشد؟؟

از سوی دیگر در تورات چنین آمده که پس از خروج بنی اسرائیل از شهر، « به پادشاه مصر گفته شد که قوم فرار کردند...»(خروج14: 5) سخن اینجاست که اگر فرعون خود اجازه خروج به بنی اسرائیل داده پس چرا تورات از لفظ «فرار» استفاده کرده است؟؟ وقتی فرعون، خود دستور به خروج می دهد که دیگر بیرون رفتن از مصر ، فرار به حساب نمی آید. فرار یعنی خروج بدون اجازه و اطلاع رسانی قبلی. لذا یکی از ایراداتی که می توان به تورات در این زمینه گرفت همین نکته است که بنی اسرائیل یا با اجازه و بطور قانونی از مصر خارج شده یا بدون اجازه اقدام به فرار کرده اند که ظاهرا تورات در این زمینه تناقض گویی کرده .

بنظر می رسد کاتبان تورات، این را می دانسته اند که پس از عذاب های نازل شده بر مصریان، موسی و بنی اسرائیل به طریقی از مصر خارج شده اند و فرعون پس از مدتی به آن ها حمله کرده، اما این را نمی دانسته اند که موسی با اجازه فرعون خارج شده یا بی اجازه ی او؟ و همچنین نمی دانسته اند که چرا فرعون پس از خروج بنی اسرائیل به آن ها حمله نمود؟ کاتبان تورات از دو سر رشته ی ماجرا با خبر بوده اند اما اتفاقات فیمابین این دو راس را نمی دانسته اند و با گمانه زنی و احتمال این دو نقطه را به هم وصل کرده اند. آن ها احتمال داده اند که فرعون پس از دیدن آن همه عذاب بالاخره مجبور به تسلیم شده و خود اجازه خروج داده، و پس از خروج بنی اسرائیل احتمالا بدلیل فشار روحی بالا پشیمان شده و تصمیم به نابودی آن ها گرفته است؛ و بر همین اساس این کاتبان اقدام به داستان پردازی و دستبرد در متن تورات کرده اند.

اما در مورد روایت قرآن که می گوید بنی اسرائیل از مصر گریخته و پس از فرار ایشان فرعون مطلع گشته و سپاهش را روانه می کند، باید اذعان داشت که این روایت نسبت به آنچه که در تورات آمده، از پشتوانه ی عقلی و میزان خرد بیشتری برخوردار است. اینکه بنی اسرائیل شبانه از مصر بگریزند  و فرعون پس از مطلع شدن به آن ها یورش ببرد کاملا پذیرفتنی و معقول است.


مطابق آیات تورات و قرآن موسی عصای خود را به دریای سرخ زد و دریای سرخ در پی آن برای عبور بنی اسرائیل شکافته شد.

گفتار سوم: شکافت دریای سرخ؛ آخرین حجت برای فرعون

در ادامه، فرعون و لشکریانش به دنبال بنی اسرائیل روانه می شوند و بنی اسرائیل به رهبری موسی راه منتهی به دریای سرخ را در پیش می گیرد. با طلب درخواست موسی از خداوند، به او وحی می شود که عصایش را به دریا بزند. موسی چنین می کند و به اذن خدا دریا می شکافد. بدین ترتیب موسی قومش را از دریا به آن طرف ساحل روانه می کند و در همین هنگام فرعون و سپاهیانش فرا می رسند. آن ها چنان در تاریکی های حق ناپذیری فرو رفته بودند که دیدن شکافت دریا حاصل دو دیواره ی ایستاده از آب، نیز در دل آن ها اثر نکرد و باز هم به حقانیت موسی ایمان نیاوردند و به تعقیب بنی اسرائیل وارد عرصه ی دریا شدند. پس از عبور بنی اسرائیل از دریا، به اذن خدا شکاف دریا برداشته شد و کوهی از آب از دو جهت بر سر فرعون و سپاهیانش که در میان شکاف دریا بسوی بنی اسرائیل می تاختند، فرود آمد و همه آن ها هلاک شدند. بدین ترتیب موسی و بنی اسرائیل با الطاف الهی از دریای سرخ گذشته و وارد دوران جدیدی شدند.

درباره ی هلاکت فرعون و فرعونیان در دریای، تورات و قرآن اتفاق نظر دارند.(رجوع کنید به: خروج14 :31 و تثنیه11: 4 و همچنین در قرآن 136 سوره اعراف)

نویسنده: سید ابوالفضل ساقی

نظرات (۴)

دست شما درد نکنه
۱۶ اسفند ۹۵ ، ۲۱:۱۲ سیامک پور اسد
✅ 
نکته ای که گفته شد خوب بود ... چون من هم  که اوایل تورات رو خوندم به جرات میتونم بگم که بعضی قسمت هاش فاجعه ای بیش نیس مخصوصاتصویری که از خدا و پیامبرانش به دست میده ...!
که همین فاجعه رو در فیلم های تاریخی-مذهبی هالیوود میتونین ببینین مثل نوح (پیامبر) که قرار شد پستی راجع به اون بذاریم ...
اما نکته ای که در مورد کاتبان تورات نوشته شده ... بنده نظر دیگه ای دارم ... چون بعضی کارشناسان ثابت کرده اند که این تناقضات و تحریفات عمدی و شیطنت آمیز بوده اما دچار نسیان شدند که فلان حرف با فلان نکته تناقض داره ...!
البته به نظرم اینم از حکمت های الهی هس برای ضایع کردن اونها !
۲۶ آبان ۹۶ ، ۱۰:۳۹ احمد جعفری
در ارتباط با خروج و گذشتن از نیل باید عرض کنم به گواه تاریخ شهر محل سکونت فرعونیان و بنی اسراییل در ساحل شرقی نیل قرار داشت وساحل غربی معروف به شهر مردگان و محل دفن بوده است لذا وقتی مسیر حرکت بنی اسراییل را مشاهده میکنید اصلا نیازی به عبور از نیل نیست بلکه بحث شکافته شدن مربوط به خلیج قلزم یا سوئز امروزی میباشد که پس از عبور قوم به صحرای سینا میرسد و با حرکت به سمت شمال خلیج عقبه را دور زده (البته بعد از اقامت 30 ساله در جوار کوه طور و گذراندن دروه های ویژه اطلاعاتی و عملیاتی) وارد سرزمین شامات شدند. با عرض پوزش
پاسخ:
کاملا حق باشماست...
ضمن طلب پوزش باید عرض شود تاثیر کثرت شهرت «شکافت نیل» نزد عوام موجب این غلط علمی شد، بلاشک دریای سرخ مد نظر بوده که به اشتباه «رود نیل» وارد شده...
تشکر فراوان
+متن اصلاح شد.
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.