آشنایی اجمالی با دین یهود

  • ۳۶۰۳

در این مطلب به مختصری از عقاید و تاریخچه یهودیان از ابراهیم تا رژیم اسرائیل می پردازیم.