هولوکاست به دیده تردید + دانلود مقاله کامل PDF

  • ۷۵۵

مقاله هولوکاست به دیده تردید ترجمه بخشی از اثر گرمار ردولوف است که پورداد وفایی آن را به فارسی برگردانده و هم اکنون امکان دانلود کامل این اثر فراهم شده است. در این مقاله هولوکاست با سوالات جدی مورد تشکیک واقع شده و ...