باب 14 سفر تثنیه (تورات)

 • ۹۱۳
تثنیه
باب چهاردهم
 1. شما پسران یَهُوَه خدای خود هستید پس برای مردگان خویشتن را مجروح نکنید و مابین چشمان خود را نتراشید.
 2. زیرا تو برای یَهُوَه خدایت قوم مقدس هستی و یَهُوَه تو را برای خود برگزیده است تا از جمیع امت هایی که بر روی زمین‌اند به جهت او قوم خاص‌ّ باشی.
 3. هیچ چیز مکروه نخور.
 4. این است حیواناتی که بخورید: گاو و گوسفند و بز
 5. و آهو و غزال و گور و بزکوهی و ریم و گاوِ دشتی و مهات.
 6. و هر حیوان شکافته سم که سم را به دو حصّه شکافته دارد و نشخوار کند آن را از بهایم بخورید.
 7. لیکن از نشخوار کنندگان و شکافتگان سم اینها را نخورید: یعنی شتر و خرگوش و و‌َنک زیرا که نشخوار می کنند اما شکافته سم نیستند. اینها برای شما نجس‌اند.
 8. و خوک زیرا شکافته سم است لیکن نشخوار نمی کند این برای شما نجس است. از گوشت آن ها نخورید و لاش آن ها را لمس نکنید.
 9. از همة آنچه در آب است اینها را بخورید: هر چه پر و فلس دارد آن ها را بخورید.
 10. و هرچه پر و فلس ندارد نخورید برای شما نجس است.
 11. از همة مرغان طاهر بخورید.
 12. و این است آن هایی که نخورید: عقاب و استخوان‌خوار و نسرِ بحر
 13. و لاشخوار و شاهین و کرکس به اجناس آن
 14. و هر غُراب به اجناس آن
 15. و شترمرغ و جغد و مرغ‌دریایی و باز به اجناس آن
 16. و بوم و بوتیمار و قاز
 17. و قائت و ر‌َخَم و غو‌ّاص
 18. و لَقلَق و کُلنک به اجناس آن و هدهد و شبپره.
 19. و همة حشرات بالدار برای شما نجس‌اند‌ خورده نشوند.
 20. اما از همة مرغان طاهر بخورید.
 21. هیچ گوشت مردار نخورید به غریبی که درون دروازه‌های تو باشد بده تا بخورد یا به اجنبی بفروش زیرا که تو برای یَهُوَه خدایت قوم مقدس هستی. و بزغاله را در شیر مادرش مپز.
 22. عشر تمامی محصولات مزرعة خود را که سال به سال از زمین برآید البته بده.
 23. و به حضور یَهُوَه خدایت در مکانی که برگزیند تا نام خود را در آنجا ساکن سازد عشر غله و شیره و روغن خود را و نخست زادگان رمه و گله خویش را بخور تا بیاموزی که از یَهُوَه خدایت همه اوقات بترسی.
 24. و اگر راه از برایت دور باشد که آن را نمی توانی برد و آن مکانی که یَهُوَه خدایت خواهد برگزید تا نام خود را در آن بگذارد وقتی که یَهُوَه خدایت تو را برکت دهد از تو دور باشد
 25. پس آن را به نقره بفروش و نقره را بدست خود گرفته به مکانی که یَهُوَه خدایت برگزیند برو.
 26. و نقره را برای هرچه دلت میخواهد از گاو و گوسفند و شراب و مسکرات و هرچه دلت از تو بطلبد بده و در آنجا بحضور یَهُوَه خدایت بخور و خودت با خاندانت شادی نما.
 27. و لاوی‌ای را که اندرون دروازه‌هایت باشد ترک نکن چون که او را با تو حصّه و نصیبی نیست.
 28. و در آخر هر سه سال تمام عشر محصول خود را در همان سال بیرون آورده در اندرون دروازه‌هایت ذخیره نما.
 29. و لاوی چون که با تو حصّه و نصیبی ندارد و غریب و یتیم و بیوه‌زنی که درون دروازه‌هایت باشند بیایند و بخورند و سیر شوند تا یَهُوَه‌خدایت تو را در همة اعمال دستت که می کنی برکت دهد.

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: اندیشکده اریحا (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 • امید عیدی
  ۱۴ مهر ۰۰ ، ۰۹:۲۶
  خیلی کار خوبی کردین اینجوری تو سایت تورات رو بر اساس باب گذاشتین ای کاش ما عبری بلد بودیم و شما هم عبری میذاشتین با سپاس