باب 25 سفر اعداد (تورات)

  • ۱۳۱۳

تورات - دانلود تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود کتاب مقدس - دانلود پی دی اف تورات - یهودیت - یهود شناسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - کتاب های یهودیان

اعداد
باب بیست و پنجم
 

1) و اسرائیل در شِطّیم اقامت نمودند و قوم با دختران موآب زنا کردن گرفتند

2) زیرا که ایشان قوم را به قربانیهای خدایان خود دعوت نمودند. پس قوم میخوردند و به خدایان ایشان سجده مینمودند.

3) و اسرائیل به بعل فغور ملحق شدند و غضب یَهُوَه بر اسرائیل افروخته شد.

4) و یَهُوَه به موسی گفت که: “تمامی رؤسای قوم را گرفته ایشان را برای یَهُوَه پیش آفتاب به دار بکش تا شدت خشم یَهُوَه از اسرائیل برگردد.”

5) و موسی به داوران اسرائیل گفت که “هر یکی از شما کسان خود را که به بعل فغور ملحق شدند بکشید.”

6) و اینک مردی از بنی‌اسرائیل آمده زن مدیانی‌ای را در نظر موسی و در نظر تمامی جماعت بنی‌اسرائیل نزد برادران خود آورد و ایشان به دروازة خیمه اجتماع گریه میکردند.

7) و چون فینحاس بن‌العازار بن هارون کاهن اینرا دید از میان جماعت برخاسته‌‌ نیزه‌ای به دست خود گرفت

8) و از عقب آن مرد اسرائیلی به قُبه داخل شده هر دوی ایشان را یعنی آن مرد اسرائیلی و زن را به شکمش فرو برد و وبا از بنی‌اسرائیل رفع شد.

9) و آنانی که از وبا مردند بیست و چهار هزار نفر بودند.

10) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

11) “فینحاس بن‌العازار بن‌هارون کاهن غضب مرا از بنی‌اسرائیل برگردانید چونکه با غیرت من در میان ایشان غیور شد تا بنی‌اسرائیل را در غیرت خود هلاک نسازم.

12) لهذا بگو اینک عهد سلامتی خود را به او می‌بخشم.

13) و برای او و برای ذُریتش بعد از او این عهد کهانت جاودانی خواهد بود زیرا که برای خدای خود غیور شد و بجهت بنی‌اسرائیل کفاره نمود.”

14) و اسم آن مرد اسرائیلی مقتول که با زن مدیانی کشته گردید زِمری ابن‌سالو رئیس خاندان آبای سبط شمعون بود.

15) و اسم زن مدیانی که کشته شد کُزبی دختر صور بود و او رئیس قوم خاندان آبا در مدیان بود.

16) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

17) “مدیانیان را ذلیل ساخته مغلوب سازید.

18) زیرا که ایشان شما را به مکاید خود ذلیل ساختند چونکه شما را در واقعه فغور و در امر خواهر خود کُزبی دختر رئیس مدیان که در روز وبا در واقعه فغور کشته شد فریب دادند.”


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-