پژوهش های حقوق و ادیان | یهودیت، تورات، تلمود، صهیونیسم

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق یهود و اسلام | یهود شناسی | دانلود تورات فارسی و تلمود | صهیونیسم | اسرائیل
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیلیهودیت - اسلام - یهود شناسی - تورات - تلمودصهیونیسم | یهودیت | دانلود تورات فارسی | دانلود تلمود فارسی | دانلود کتاب تولد اسرائیلیهودیت | یهود شناسی | صهیونیسم چیست | تورات - تلمود - انجمن کلیمیان تهرانمطالعات یهود | مطالعات صهیونیسم | تورات فارسی | ترجمه فارسی تلمود | یهودیت | دانلود کتابتورات - یهود شناسی - فیلم حضرت موسی - فیلم خروج و خدایان - فیلم های دینی هالیووددانلود تورات - دانلود تلمود - دانلود کتاب تولد اسرائیل - دانلود کتاب دنیا بازیچه یهود - کتابخانه ادیانمقالات یهود شناسی - مقالات صهیونیسم - مقاله دینی - مقالات ادیان - صهیونیسم - اسرائیلکتاب مقدس - دانلود تورات - دانلود عهد عتیق - دانلود عهد جدیددانلود تورات - تلمود - یهود شناسی - اسرائیل - صهیونیسمسید ابوالفضل ساقی - اساتید ادیان - اساتید یهود شناسی - حقوق دینیکتابخانه مجازی ادیان - یهودیت - صهیونیسم - اسرائیل - تلمود فارسی- تورات فارسی
دانلود تورات فارسی - دانلود ترجمه فارسی تورات - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود تورات فارسی پی دی اف - دانلود تورات دو زبانه تلمود - دانلود کتاب تلمود - تلمود فارسی - دانلود ترجمه فارسی تلمود - دانلود تلمود رایگان دانلود دائرة المعارف جودائیکا - دانلود دانشنامه یهودی
پژوهش های حقوق و ادیان
مرجع تخصصی مطالعه حقوق یهود و اسلام
مرجع دانلود عهد عتیق، تورات، تلمود، اوستا و قرآن
یهود شناسی - بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم - پژوهش های حقوق و ادیان

یهودیت - تورات - دانلود تورات - دانلود عهد عتیق - دانلود کتاب مقدس - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - یهود شناسی - صهیونیسم - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود تفسیر تورات - تفسیر عهد عتیق

تثنیه
باب پانزدهم
 1. و در آخر هر هفت سال انفکاک نمایی.
 2. و قانون انفکاک این باشد: هر طلبکاری قرضی را که به همسایة خود داده باشد منفک‌ّ سازد و از همسایة و برادر خود مطالبه نکند چون که انفکاک یَهُوَه اعلان شده است.
 3. از غریب مطالبه توانی کرد اما هرآنچه از مال تو نزد برادرت باشد دست تو آن را منفک‌ّ سازد.
 4. تا نزد تو هیچ فقیر نباشد زیرا که یَهُوَه تو را در زمینی که یَهُوَه خدایت برای نصیب و ملک به تو می دهد البته برکت خواهد داد
 5. اگر قول یَهُوَه خدایت را به دقت بشنوی تا متوجه شده‌جمیع این اوامر را که من امروز به تو امر می فرمایم بجا آوری.
 6. زیرا که یَهُوَه خدایت تو را چنانکه گفته است برکت خواهد داد و به امت های بسیار قرض خواهی داد لیکن تو مدیون نخواهی شد و بر امت های بسیار تسلط خواهی نمود و ایشان بر تو مسلط نخواهند شد.
 7. اگر نزد تو در یکی از دروازه‌هایت در زمینی که یَهُوَه خدایت به تو می‌بخشد یکی از برادرانت فقیر باشد دل خود را سخت نساز و دستت را بر برادر فقیر خود مبند.
 8. بلکه البته دست خود را بر او گشاده دار و به قدر کفایت موافق احتیاج او به او قرض بده.
 9. و با حذر باش مبادا در دل تو فکر زشت باشد و بگویی سال هفتم یعنی سال انفکاک نزدیک است و چشم تو بر برادر فقیر خود بد شده چیزی به او ندهی و او از تو نزد یَهُوَه فریاد برآورده برایت گناه باشد.
 10. البته به او بدهی و دلت از دادنش آزرده نشود زیرا که به عوض این کار یَهُوَه خدایت تو را در تمامی کارهایت و هرچه دست خود را بر آن دراز می کنی برکت خواهد داد.
 11. چون که فقیر از زمینت معدوم نخواهد شد‌ بنابراین من تو را امر فرموده میگویم البته دست خود را برای برادر مسکین و فقیر خود که در زمین تو باشند گشاده دار.
 12. اگر مرد یا زن عبرانی از برادرانت به تو فروخته شود و او تو را شش سال خدمت نماید پس در سال هفتم او را از نزد خود آزاد کرده رها کن.
 13. و چون او را از نزد خود آزاد کرده رها می کنی او را تُهی‌دست روانه نساز.
 14. او را از گله و خرمن و چرخُشت خود البته زاد بده به اندازه‌ای که یَهُوَه‌خدایت تو را برکت داده باشد به او بده.
 15. و بیادآور که تو در زمین مصر غلام بودی و یَهُوَه‌خدایت تو را فدیه داد بنابراین من امروز این را به تو امر می فرمایم
 16. و اگر به تو گوید از نزد تو بیرون نمی روم چون که تو را و خاندان تو را دوست دارد و او را نزد تو خوش گذشته باشد
 17. آنگاه درفشی گرفته گوشش را با آن به دربدوز تا تو را غلام ابدی باشد و با کنیز خود نیز چنین عمل نما.
 18. و چون او را از نزد خود آزاد کرده‌ رها می کنی بنظرت بد نیاید زیرا که دو برابر ا‌ُجرتِ اجیر تو را شش سال خدمت کرده است. و یَهُوَه خدایت در هرچه می کنی تو را برکت خواهد داد.
 19. همة نخست زادگان نرینه را که از رمه و گلة تو زاییده شوند برای یَهُوَه خدای خود تقدیس نما و با نخست زادة گاو خود کار نکن و نخست زادة گوسفند خود را پشم مبر.
 20. آن ها را به حضور یَهُوَه خدای خود در مکانی که یَهُوَه برگزیند تو و اهل خآن هات سال به سال بخورید.
 21. لیکن اگر عیبی داشته باشد مثلاً لنگ یا کور یا هر عیب دیگر آن را برای یَهُوَه خدایت ذبح نکن.
 22. آن را در اندرون دروازه‌هایت بخور شخص نجس و شخص طاهر آن را برابر مثل غزال و آهو بخورند.
 23. اما خونش را نخور. آن را مثل آب بر زمین بریز.

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-