باب 20 سفر لاویان (تورات)

  • ۱۷۸۶

مطالعه آنلاین تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود کتاب مقدس پی دی اف - مطالعه آنلاین کتاب مقدس - دانلود عهد عتیق - یهود شناسی - یهودیت

لاویان
باب بیستم

1)   و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

2)  “بنی‌اسرائیل را بگو: هر کسی از بنی‌اسرائیل یا از غریبانی که در اسرائیل مأوا گزینند که از ذریت خود به مولَک بدهد البته کشته شود قوم زمین او را با سنگ سنگسار کنند.

3)   و من روی خود را به ضد آن شخص خواهم گردانید و او را از میان قومش منقطع خواهم ساخت زیرا که از ذریت خود به مولک داده است تا مکان مقدس مرا نجس سازد و نام قدوس مرا بی‌حرمت کند.

4)   و اگر قوم زمین چشمان خود را از آن شخص بپوشانند وقتی که از ذریت خود به مولک داده باشد و او را نکشند

5)   آنگاه من روی خود را به ضد آن شخص و خاندانش خواهم گردانید و او را و همة کسانی را که در عقب او زناکار شده در پیروی مولَک زنا کرده‌اند از میان قوم ایشان منقطع خواهم ساخت.

6)   “و کسی که به سوی صاحبان اجنه و جادوگران توجه نماید تا در عقب ایشان زنا کند من روی خود را به ضد آن شخص خواهم گردانید و او را از میان قومش منقطع خواهم ساخت.

7)    پس خود را تقدیس نمایید و مقدس باشید زیرا من یَهُوَه خدای شما هستم.

8)    و فرایض مرا نگاه داشته آنها را بجا آورید. من یَهُوَه هستم که شما را تقدیس مینمایم.

9)   “و هر کسی که پدر یا مادر خود را لعنت کند البته کشته شود چونکه پدر و مادر خود را لعنت کرده است خونش بر خود او خواهد بود.

10)  “و کسی که با زن دیگری زنا کند یعنی هر که با زن همسایه خود زنا نماید زانی و زانیه البته کشته شوند.

11)  و کسی که با زن پدر خود بخوابد و عورت پدر خود را کشف نماید هر دو البته کشته شوند. خون ایشان بر خود ایشان است.

12)  و اگر کسی با عروس خود بخوابد هر دو ایشان البته کشته شوند. فاحشگی کرده‌اند. خون ایشان بر خود ایشان است.

13)  و اگر مردی با مردی مثل با زن بخوابد هر دو فجور کرده‌اند. هر دو ایشان البته کشته شوند. خون ایشان بر خود ایشان است.

14)  و اگر کسی زنی و مادرش را بگیرد این قباحت است. او و ایشان به آتش سوخته شوند تا در میان شما قباحتی نباشد.

15)  و مردی که با بهیمه‌ای جماع کند البته کشته شود و آن بهیمه را نیز بکشید.

16)  و زنی که به بهیمه‌ای نزدیک شود تا با آن جماع کند آن زن و بهیمه را بکش. البته کشته شوند خون آنها بر خود آنهاست.

17)  و کسی که خواهر خود را خواه دختر پدرش خواه دختر مادرش باشد بگیرد و عورت او را ببیند و او عورت وی را ببیند این رسوایی است. در پیش چشمان پسران قوم خود منقطع شوند چون که عورت خواهر خود را کشف کرده است. متحمل گناه خود خواهد بود.

18)  و کسی که با زن حایض بخوابد و عورت او را کشف نماید او چشمة او را کشف کرده است و او چشمة خون خود را کشف نموده است هر دوی ایشان از میان قوم خود منقطع خواهند شد.

19)  و عورت خواهر مادرت یا خواهر پدرت را کشف مکن آن کس خویش خود را عریان ساخته است. ایشان متحمل گناه خود خواهند بود.

20)  و کسی که با زن عموی خود بخوابد عورت عموی خود را کشف کرده است. متحمل گناه خود خواهند بود. بی‌کس خواهند بود.

21)  و کسی که زن برادر خود را بگیرد این نجاست است. عورت برادر خود را کشف کرده است. بی‌کس خواهند بود.

22)  “پس جمیع فرایض مرا و جمیع احکام مرا نگاه داشته آنها را بجا آورید تا زمینی که من شما را به آنجا می‌آورم تا در آن ساکن شوید شما را قی نکند.

23)  و به رسوم قومهایی که من آنها را از پیش ما بیرون میکنم رفتار ننمایید زیرا که جمیع این کارها را کردند پس ایشان را مکروه داشتم.

24)  و به شما گفتم شما وارث این زمین خواهید بود و من آنرا به شما خواهم داد و وارث آن بشوید زمینی که به شیر و شهد جاری است. من یَهُوَه خدای شما هستم که شما را از امتها امتیاز کرده‌ام.

25)  پس در میان بهایم طاهر و نجس‌ و در میان مرغان نجس و طاهر امتیاز کنید و جانهای خود را به بهیمه یا مرغ یا به هیچ چیزی که بر زمین میخزد مکروه مسازید که آنها را برای شما جدا کرده‌ام تا نجس باشند.

26)  و برای من مقدس باشید زیرا که من یَهُوَه قدوس هستم و شما را از امتها امتیاز کرده‌ام تا از آن من باشید.

27)  مرد و زنی که صاحب اجنه یا جادوگر باشد البته کشته شوند ایشان را به سنگ سنگسار کنید. خون ایشان بر خود ایشان است.”


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-