* پژوهش های حقوق و ادیان *

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق دینی
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل | معرفی مختصر صهیونیسم || معرفی اجمالی یهودیت || مطالعه آنلاین تورات، تورات، کتاب مقدس| | کتابخانه با موضوع صهیونیسم و یهودیت || مقالات علمی-پژوهشی در زمینه ادیان، صهیونیسم، یهودیت || فیلم های سینمایی صهیونیستی و یهودی || کلیپ در زمینه صهیونیسم و یهود || پرسش و پاسخ در زمینه یهودشناسی ||معرفی «پژوهش های حقوق و ادیان» || پیوندهای مرتبط با صهیونیسم |
بـنـر

مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضد اسلامی فرق و جریان های معاند

<!-- start logo cod off http://bjes.ir --><p align="center"></p><p align="center"><a href="http://bjes.ir" target="_blank"><img border="0" src="http://bayanbox.ir/view/6961090584536714943/logo-200x80.jpg" width="200" height="80" alt="مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضداسلامی فرق و جریان های معاند"></a></p><!--finish logo cod off http://bjes.ir -->

شناسه شامد: 1-1-718353-65-4-1

بررسی شبهات
تازه های کتابخانه
«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» پس از این با نام «پژوهش های حقوق و ادیان»، ضمن تاکید بر پیوند «دانش حقوق» و «معارف ادیان»، علاوه بر سرفصل های سابق، به موضوعات حقوقی از جمله مباحث حقوق ایران، نظام های حقوقی، احکام شریعت یهودی و اسلامی، فلسفه حقوق و ... نیز خواهد پرداخت.


پیدایش
باب یازدهم


1)     و تمام جهان را یک زبان و یک لغت بود.

2)     و واقع شد که چون از مشرق کوچ میکردند همواری ای در زمین شنعار یافتند و در آنجا سکنی گرفتند.

3)     و به یکدیگر گفتند: “بیایید خشتها بسازیم و آنها را خوب بپریم.” و ایشان را آجر به جای سنگ بود و قیر به جای گچ.

4)     و گفتند:“بیایید شهری برای خود بنا نهیم و برجی را که سرش به آسمان برسد تا نامی برای خویشتن پیدا کنیم مبادا بر روی تمام زمین پراکنده شویم.”

5)     و یَهُوَه نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا میکردند ملاحظه نماید.

6)     و یَهُوَه گفت: “همانا قوم یکی است و جمیع ایشان را یک زبان و این کار را شروع کرده اند و الآن هیچ کاری که قصد آن بکنند از ایشان ممتنع نخواهد شد.

7)     اکنون نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند.”

8)     پس یَهُوَه ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندند.

9)     از آن سبب آنجا را بابل نامیدند زیرا که در آنجا یَهُوَه لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت. و یَهُوَه ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود.

10)    این است پیدایش سام. چون سام صد ساله بود اَرفکشاد را دو سال بعد از طوفان آورد.

11)    و سام بعد از آوردن ارفکشاد پانصد سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

12)    و ارفکشاد سی و پنج سال بزیست و شالح را آورد.

13)    و ارفکشاد بعد از آوردن شالح چهارصد و سه سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

14)    و شالح سی سال بزیست و عابر را آورد.

15)    و شالح بعد از آوردن عابر چهارصد و سه سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

16)    و عابر سی و چهار سال بزیست و فالج را آورد.

17)    و عابر بعد از آوردن فالج چهارصد و سی سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

18)    و فالج سی سال بزیست و رَعو را آورد.

19)    و فالج بعد از آوردن رعو دویست و نه سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

20)    و رعو سی و دو سال بزیست و سروج را آورد.

21)    و رعو بعد از آوردن سروج‌دویست و هفت سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

22)    و سروج سی سال بزیست و ناحور را آورد.

23)    و سروج بعد از آوردن ناحور دویست سال بزیست و پسران و دختران آورد.

24)    و ناحور بیست و نه سال بزیست و تارح را آورد.

25)    و ناحور بعد از آوردن تارح صد و نوزده سال زندگانی کرد و پسران و دختران آورد.

26)    و تارح هفتاد سال بزیست و اَبرام و ناحور و هاران را آورد.

27)    و این است پیدایش تارح که تارح ابرام و ناحور و هاران را آورد و هاران لوط را آورد.

28)    و هاران پیش پدر خود تارح در زادبوم خویش در اورِ کلدانیان بمرد.

29)    و ابرام و ناحور زنان برای خود گرفتند. زن ابرام را سارای نام بود. و زن ناحور را ملکَه نام بود دختر هاران پدر ملکَه و پدر یسکَه.

30)    اما سارای نازاد مانده ولدی نیاورد.

31)    پس تارح پسر خود ابرام و نوادة خود لوط پسر هاران و عروس خود سارای زوجة‌ پسرش ابرام را برداشته با ایشان از اور کلدانیان بیرون شدند تا به ارض کنعان بروند و به حران رسیده در آنجا توقف نمودند.

32)    و مدت زندگانی تارح دویست و پنج سال بود و تارح در حران مرد.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-