پژوهش های حقوق و ادیان

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق دینی (بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم)
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل | معرفی مختصر صهیونیسم || معرفی اجمالی یهودیت || مطالعه آنلاین تورات، تورات، کتاب مقدس| | کتابخانه با موضوع صهیونیسم و یهودیت || مقالات علمی-پژوهشی در زمینه ادیان، صهیونیسم، یهودیت || فیلم های سینمایی صهیونیستی و یهودی || کلیپ در زمینه صهیونیسم و یهود || پرسش و پاسخ در زمینه یهودشناسی ||معرفی «پژوهش های حقوق و ادیان» || پیوندهای مرتبط با صهیونیسم |
بـنـر

مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضد اسلامی فرق و جریان های معاند

<!-- start logo cod off http://bjes.ir --><p align="center"></p><p align="center"><a href="http://bjes.ir" target="_blank"><img border="0" src="http://bayanbox.ir/view/6961090584536714943/logo-200x80.jpg" width="200" height="80" alt="مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضداسلامی فرق و جریان های معاند"></a></p><!--finish logo cod off http://bjes.ir -->

شناسه شامد: 1-1-718353-65-4-1

«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» پس از این با نام «پژوهش های حقوق و ادیان»، ضمن تاکید بر پیوند «دانش حقوق» و «معارف ادیان»، علاوه بر سرفصل های سابق، به موضوعات حقوقی از جمله مباحث حقوق ایران، نظام های حقوقی، احکام شریعت یهودی و اسلامی، فلسفه حقوق و ... نیز خواهد پرداخت.

اعداد
باب بیست و چهارم

1) و چون بلعام دید که اسرائیل را برکت دادن به نظر یَهُوَه پسند می آید مثل دفعه‌های پیش برای طلبیدن افسون نرفت بلکه به سوی صحرا توجه نمود.

2) و بلعام چشمان خود را بلند کرده اسرائیل را دید که موافق اسباط خود ساکن می بودند. و روح خدا بر او نازل شد.

3) پس مثَل خود را آورده گفت: “وحی بلعام بن‌بعور. وحی آن مردی که چشمانش باز شد.

4) وحی آن کسی که سخنان خدا را شنید و رؤیای قادر مطلق را مشاهده نمود. آنکه بیفتاد و چشمان او گشاده گردید.

5) چه زیباست خیمه‌های تو ای یعقوب! و مسکنهای تو ای اسرائیل!

6) مثل وادی های کشیده شده مثل باغ ها بر کنار رودخانه مثل درختان عود که یَهُوَه غرس نموده باشد و مثل سروهای آزاد نزد جویهای آب.

7) آب از دلوهایش ریخته خواهد شد. و بذر او در آبهای بسیار خواهد بود. و پادشاه او از اَجاج بلندتر و مملکت او برافراشته خواهد شد.

8) خدا او را از مصر بیرون آورد. او را شاخها مثل گاو وحشی است. امتهای دشمنان خود را خواهد بلعید و استخوانهای ایشان را خواهد شکست و ایشان را به تیرهای خود خواهد دوخت.

9) مثل شیر نر خود را جمع کرده خوابید. و مثل شیر ماده کیست که او را برانگیزاند؟ مبارک باد هر که تو را برکت دهد. و ملعون باد هر که تو را لعنت نماید!”

10) پس خشم بالاق بر بلعام افروخته شده هر دو دست خود را برهم زد و بالاق به بلعام گفت: “تو را خواندم تا دشمنانم را لعنت کنی و اینک این سه مرتبه ایشان را برکت تمام دادی.

11) پس الآن به جای خود فرار کن! گفتم که تو را احترام تمام نمایم. همانا یَهُوَه تو را از احترام باز داشته است.”

12) بلعام به بالاق گفت: “آیا به رسولانی که نزد من فرستاده بودی نیز نگفتم

13) که اگر بالاق خانة خود را پر از نقره و طلا به من بدهد نمیتوانم از فرمان یَهُوَه تجاوز نموده از دل خود نیک یا بکنم بلکه آنچه یَهُوَه به من گوید آنرا خواهم گفت؟

14) و الآن اینک نزد قوم خود میروم. بیا تا تو را اعلام نمایم که این قوم با قوم تو در ایام آخر چه خواهند کرد.”

15) پس مثَل خود را آورده گفت: “وحی بلعام بن‌بعور. وحی آن مردی که چشمانش باز شد.

16) وحی آن کسی که سخنان خدا را شنید و معرفت حضرت اعلی را دانست و رؤیای قادر مطلق را مشاهده نمود. آنکه بیفتاد و چشمان او گشوده گردید.

17) او را خواهم دید لیکن نه الآن. او را مشاهده خواهم نمود اما نزدیک نی. ستاره‌ای از یعقوب طلوع خواهد کرد و عصایی از اسرائیل خواهد برخاست و اطراف موآب را خواهد شکست. و جمیع ابنای فتنه را هلاک خواهد ساخت.

18) و ادوم ملک او خواهد شد و دشمنانش (اهل) سعیر مملوک او خواهند گردید. و اسرائیل به شجاعت عمل خواهد نمود.

19) و کسی که از یعقوب ظاهر میشود سلطنت خواهد نمود. و بقیه اهل شهر را هلاک خواهد ساخت.”

20) و به عمالقه نظر انداخته مثَل خود را آورده گفت: “عمالیق اولِ امتها بود اما آخر او منتهی به هلاکت است.”

21) و بر قینیان نظر انداخته مثَل خود را آورد و گفت: “مسکن تو مستحکم و آشیانه تو بر صخره نهاده (شده است).

22) لیکن قاین تباه خواهد شد تا وقتی که آشور تو را به اسیری ببرد.”

23) پس مثَل خود را آورده گفت: “وای! چون خدا این را میکند کیست که زنده بماند؟

24) و کشتیها از جانب کِتّیم آمده آشور را ذلیل خواهند ساخت و عابر را ذلیل خواهند گردانید و او نیز به هلاکت خواهد رسید.”

25) و بلعام برخاسته روانه شده به جای خود رفت و بالاق نیز راه خود را پیش گرفت.


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-