باب 24 سفر لاویان (تورات)

  • ۱۱۲۴

مطالعه آنلاین تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود کتاب مقدس پی دی اف - مطالعه آنلاین کتاب مقدس - دانلود عهد عتیق - یهود شناسی - یهودیت

لاویان
باب بیست و چهارم

1) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

2) که “بنی‌اسرائیل را امر بفرما تا روغن زیتون صاف کوبیده شده برای روشنایی بگیرند تا چراغ را دائماً روشن کنند.

3) و هارون آنرا بیرون حجاب شهادت در خیمة اجتماع از شام تا صبح به حضور یَهُوَه پیوسته بیاراید. در پشتهای شما فریضة ابدی است.

4) چراغها را بر چراغدان طاهر به حضور یَهُوَه پیوسته بیاراید.

5) و آرد نرم بگیر و از آن دوازده گِرده بپز برای هر گِرده دو عشر باشد.

6) و آنها را به دو صف در هر صف شش بر میز طاهر به حضور یَهُوَه بگذار.

7) و بر هر صف بخور صاف بنه تا بجهت یادگاری برای نان و هدیة آتشین باشد برای یَهُوَه.

8) در هر روز سبَت آنرا همیشه به حضور یَهُوَه بیاراید. از جانب بنی‌اسرائیل عهد ابدی خواهد بود.

9) و از آنِ هارون و پسرانش خواهد بود تا آنرا در مکان مقدس بخورند زیرا این از هدایای آتشین یَهُوَه به فریضة ابدی برای وی قدس‌اقداس خواهد بود.”

10) و پسر زن اسرائیلی که پدرش مرد مصری بود در میان بنی‌اسرائیل بیرون آمد و پسر زن اسرائیلی با مرد اسرائیلی در لشکرگاه جنگ کردند.

11)  و پسر زن اسرائیلی اسم را کفر گفت و لعنت کرد. پس او را نزد موسی آوردند و نام مادر او شلومیت دختر دبری از سبط دان بود.

12)  و او را در زندان انداختند تا از دهن یَهُوَه اطلاع یابند.

13)  و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

14) “آن کس را که لعنت کرده است بیرون لشکرگاه ببر و همة آنانی که شنیدند دستهای خود را بر سر وی بنهند و تمامی جماعت او را سنگسار کنند.

15)  و بنی‌اسرائیل را خطاب کرده بگو: هر کسی که خدای خود را لعنت کند متحمل گناه خود خواهد بود.

16)  و هر که اسم یَهُوَه را کفر گوید هرآینه کشته شود تمامی جماعت او را البته سنگسار کنند خواه غریب خواه متوطن چونکه اسم را کفر گفته است کشته شود.

17)  “و کسی که آدمی را بزند که بمیرد البته کشته شود.

18)  و کسی که بهیمه‌ای را بزند که بمیرد عوض آن را بدهد جان به عوض جان.

19)  و کسی که همسایة خود را عیب رسانیده باشد چنانکه او کرده باشد به او کرده خواهد شد.

20)  شکستگی عوض شکستگی چشم عوض چشم دندان عوض دندان چنانکه به آن شخص عیب رسانیده همچنان به او رسانیده شود.

21)  و کسی که بهیمه‌ای را کشت عوض آنرا بدهد اما کسی که انسان را کشت کشته شود.

22)  شما را یک حکم خواهد بود خواه غریب خواه متوطن زیرا که من یَهُوَه خدای شما هستم.”

23)  و موسی بنی‌اسرائیل را خبر داد و آنرا که لعنت کرده بود بیرون لشکرگاه بردند و او را به سنگ سنگسار کردند. پس بنی‌اسرائیل چنانکه یَهُوَه به موسی امر فرموده بود به عمل آوردند.


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-