پژوهش های حقوق و ادیان | یهودیت، تورات، تلمود، صهیونیسم

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق یهود و اسلام | یهود شناسی | دانلود تورات فارسی و تلمود | صهیونیسم | اسرائیل
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیلیهودیت - اسلام - یهود شناسی - تورات - تلمودصهیونیسم | یهودیت | دانلود تورات فارسی | دانلود تلمود فارسی | دانلود کتاب تولد اسرائیلیهودیت | یهود شناسی | صهیونیسم چیست | تورات - تلمود - انجمن کلیمیان تهرانمطالعات یهود | مطالعات صهیونیسم | تورات فارسی | ترجمه فارسی تلمود | یهودیت | دانلود کتابتورات - یهود شناسی - فیلم حضرت موسی - فیلم خروج و خدایان - فیلم های دینی هالیووددانلود تورات - دانلود تلمود - دانلود کتاب تولد اسرائیل - دانلود کتاب دنیا بازیچه یهود - کتابخانه ادیانمقالات یهود شناسی - مقالات صهیونیسم - مقاله دینی - مقالات ادیان - صهیونیسم - اسرائیلکتاب مقدس - دانلود تورات - دانلود عهد عتیق - دانلود عهد جدیددانلود تورات - تلمود - یهود شناسی - اسرائیل - صهیونیسمسید ابوالفضل ساقی - اساتید ادیان - اساتید یهود شناسی - حقوق دینیکتابخانه مجازی ادیان - یهودیت - صهیونیسم - اسرائیل - تلمود فارسی- تورات فارسی
دانلود تورات فارسی - دانلود ترجمه فارسی تورات - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود تورات فارسی پی دی اف - دانلود تورات دو زبانه تلمود - دانلود کتاب تلمود - تلمود فارسی - دانلود ترجمه فارسی تلمود - دانلود تلمود رایگان دانلود دائرة المعارف جودائیکا - دانلود دانشنامه یهودی
پژوهش های حقوق و ادیان
مرجع تخصصی مطالعه حقوق یهود و اسلام
مرجع دانلود عهد عتیق، تورات، تلمود، اوستا و قرآن
یهود شناسی - بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم - پژوهش های حقوق و ادیان

دانلود تورات - دانلود تلمود - دانلود تورات فارسی - دانلود تلمود فارسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - یهودیت - یهود شناسی - حقوق یهودی - دانلود کتاب مقدس PDF - دانلود عهد عتیق پی دی اف

پیدایش
باب دهم

 

1)       این است پیدایش پسران نوح سام و حام و یافث. و از ایشان بعد از طوفان پسران متولد شدند.

2)       پسران یافث: جومر و ماجوج و مادای و یاوان و توبال و ماشَک و تیراس.

3)       و پسران جومر: اَشکناز و رِیفات و توجَرمَه.

4)       و پسران یاوان: اَلیشَه و تَرشیش و کَتیم و دودانیم.

5)       از اینان جزایر امتها منشعب شدند در اراضی خود هر یکی موافق زبان و قبیله اش در امتهای خویش.

6)       و پسران حام: کوش و مصرایم و فوط و کنعان.

7)       و پسران کوش: سبا و حویله و سبتَه و رَعمه و سبتکا. و پسران رَعمه: شبا و دَدان.

8)       و کوش نِمرود را آورد. او به جبار شدن در جهان شروع کرد.

9)       وی در حضور یَهُوَه صیادی جبار بود. از این جهت میگویند: “مثل نمرود صیاد جبار در حضور یَهُوَه.”

10)    و ابتدای مملکت وی بابل بود و اَرَک و اَکَد و کَلنه در زمین شنعار.

11)    از آن زمین آشور بیرون رفت و نینوا و رَحوبوت عیر و کالَح را بنا نهاد

12)    و ریسن را در میان نینوا و کالَح. و آن شهری بزرگ بود.

13)    و مصرایم لُودیم و عنامیم و لَهابیم و نَفتوحیم را آورد.

14)    و فَتروسیم و کَسلوحیم را که از ایشان فلسطینیان پدید آمدند و کَفتوریم را.

15)    و کنعان صیدون نخستزادة خود وحتّ را آورد.

16)    و یبوسیان و اَموریان و جِرجاشیان را

17)    و حوَیان و عرقیان و سینیان را

18)    و اَروادیان و صَماریان و حماتیان را. و بعد از آن قبایل کنعانیان منشعب شدند.

19)    و سر حد کنعانیان از صیدون به سمت جرار تا غَزَه بود و به سمت سدوم و عمورَه و اَدمه و صَبوئیم تا به لاشَع.

20)    اینانند پسران حام بر حسب قبایل و زبانهای ایشان در اراضی و امتهای خود.

21)    و از سام که پدر جمیع بنی عابر و برادر یافَث بزرگ بود از او نیز اولاد متولد شد.

22)    پسران سام: عیلام و آشور و اَرفَکشاد و لُود و اَرام.

23)    و پسران اَرام: عوص و حول و جاتر و ماش.

24)    و اَرَفکشاد شالح را آورد و شالح عابر را آورد.

25)    و عابر را دو پسر متولد شد. یکی را فالج نام بود زیرا که در ایام وی زمین منقسم شد. و نام برادرش یقطان.

26)    و یقطان الموداد و شالف و حضَر موت و یارِح را آورد

27)    و هدورام و اُوزال و دِقلَه را

28)    و عوبال و ابیمائیل و شبا را

29)    و اَوفیر و حوِیلَه و یوباب را. این همه پسران یقطان بودند.

30)    و مسکن ایشان از میشا بود به سمت سفارَه که کوهی از کوههای شرقی است.

31)    اینانند پسران سام بر حسب قبایل و زبانهای ایشان در اراضی خود بر حسب امتهای خویش.

32)    اینانند قبایل پسران نوح برحسب پیدایش ایشان در امتهای خود که از ایشان امتهای جهان بعد از طوفان منشعب شدند.


برگرفته از نسخه خطی «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، Unwin Brothers، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-