باب 17 سفر اعداد (تورات)

  • ۱۲۱۵

تورات - دانلود تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود کتاب مقدس - دانلود پی دی اف تورات - یهودیت - یهود شناسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - کتاب های یهودیان

اعداد
باب هفدهم

1) و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

2)“به بنی‌اسرائیل سخن بگو و از ایشان عصاها بگیر یک عصا از هر خاندان آبا از جمیع آقاان ایشان دوازده عصا برحسب خاندان آبای ایشان و نام هرکس را بر عصای او بنویس.

3) و اسم هارون را بر عصای لاوی بنویس زیرا که برای هر آقا خاندان آبای ایشان یک عصا خواهد بود.

4) و آنها را در خیمة اجتماع پیش شهادت جایی که من با شما ملاقات میکنم بگذار.

5) و شخصی را که من اختیار میکنم عصای او شکوفه خواهد آورد. پس همهمة بنی‌اسرائیل را که بر شما میکنند از خود ساکت خواهم نمود.”

6) و موسی اینرا به بنی‌اسرائیل گفت پس جمیع آقاان ایشان او را عصاها دادند یک عصا برای هر آقا یعنی دوازده عصا برحسب خاندان آبای ایشان و عصای هارون در میان عصاهای آنها بود.

7) و موسی عصاها را به حضور یَهُوَه در خیمة شهادت گذارد.

8) و در فردای آنروز چون موسی به خیمة شهادت داخل شد اینک عصای هارون که بجهت خاندان لاوی بود شکفته بود و شکوفه آورده و گل داده و بادام رسانیده بود.

9) و موسی همة عصاها را از حضور یَهُوَه نزد جمیع بنی‌اسرائیل بیرون آورده هر یک نگاه کرده عصای خود را گرفتند.

10) و یَهُوَه به موسی گفت: “عصای هارون را پیش روی شهادت باز بگذار تا بجهت علامت برای ابنای تمرد نگاه داشته شود و همهمة ایشان را از من رفع نمایی تا نمیرند.”

11) پس موسی چنان کرد و به نحوی که یَهُوَه او را امر فرموده بود عمل نمود.

12) و بنی‌اسرائیل به موسی عرض کرده گفتند: “اینک فانی و هلاک میشویم. جمیع ما هلاک شده‌ایم!

13) هر که نزدیک میآید که به مسکن یَهُوَه نزدیک میآید میمیرد. آیا تماماً فانی شویم؟”


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-