پژوهش های حقوق و ادیان | یهودیت، تورات، تلمود، صهیونیسم

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق یهود و اسلام | یهود شناسی | دانلود تورات فارسی و تلمود | صهیونیسم | اسرائیل
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیلیهودیت - اسلام - یهود شناسی - تورات - تلمودصهیونیسم | یهودیت | دانلود تورات فارسی | دانلود تلمود فارسی | دانلود کتاب تولد اسرائیلیهودیت | یهود شناسی | صهیونیسم چیست | تورات - تلمود - انجمن کلیمیان تهرانمطالعات یهود | مطالعات صهیونیسم | تورات فارسی | ترجمه فارسی تلمود | یهودیت | دانلود کتابتورات - یهود شناسی - فیلم حضرت موسی - فیلم خروج و خدایان - فیلم های دینی هالیووددانلود تورات - دانلود تلمود - دانلود کتاب تولد اسرائیل - دانلود کتاب دنیا بازیچه یهود - کتابخانه ادیانمقالات یهود شناسی - مقالات صهیونیسم - مقاله دینی - مقالات ادیان - صهیونیسم - اسرائیلکتاب مقدس - دانلود تورات - دانلود عهد عتیق - دانلود عهد جدیددانلود تورات - تلمود - یهود شناسی - اسرائیل - صهیونیسمسید ابوالفضل ساقی - اساتید ادیان - اساتید یهود شناسی - حقوق دینیکتابخانه مجازی ادیان - یهودیت - صهیونیسم - اسرائیل - تلمود فارسی- تورات فارسی
دانلود تورات فارسی - دانلود ترجمه فارسی تورات - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود تورات فارسی پی دی اف - دانلود تورات دو زبانه تلمود - دانلود کتاب تلمود - تلمود فارسی - دانلود ترجمه فارسی تلمود - دانلود تلمود رایگان دانلود دائرة المعارف جودائیکا - دانلود دانشنامه یهودی
پژوهش های حقوق و ادیان
مرجع تخصصی مطالعه حقوق یهود و اسلام
مرجع دانلود عهد عتیق، تورات، تلمود، اوستا و قرآن
یهود شناسی - بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم - پژوهش های حقوق و ادیان

یهودیت - تورات - دانلود تورات - دانلود عهد عتیق - دانلود کتاب مقدس - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - یهود شناسی - صهیونیسم - دانلود تورات بدون سانسور - دانلود تفسیر تورات - تفسیر عهد عتیق

تثنیه
باب بیست و هفتم
 1. و موسی و مشایخ اسرائیل قوم را امر فرموده گفتند: «تمامی اوامری را که من امروز به شما امر می فرمایم نگاه دارید.
 2. و در روزی که از اردن به زمینی که یَهُوَه‌ خدایت به تو می دهد عبور کنید برای خود سنگ های بزرگ برپا کرده‌آن ها را با گچ بمال.
 3. و بر آن ها تمامی کلمات این شریعت را بنویس هنگامی که عبور نمایی تا به زمینی که یَهُوَه‌ خدایت به تو می دهد داخل شوی زمینی که به شیر و شهد جاری است چنانکه یَهُوَه خدای پدرانت به تو وعده داده است.
 4. و چون از اردن عبور نمودی این سنگ ها را که امروز به شما امر می فرمایم در کوه عیبال برپا کرده آن ها را با گچ بمال.
 5. و در آنجا قربانی گاهی برای یَهُوَه خدایت بناکن و قربانی گاه از سنگ ها باشد و آلت آهنین بر آن ها بکار مبر.
 6. قربانی گاه یَهُوَه خدای خود را از سنگ های ناتراشیده بنا کن و قربانی های سوختنی برای یَهُوَه خدایت بر آن بگذران.
 7. و ذبایح سلامتی ذبح کرده در آنجا بخور و به حضور یَهُوَه خدایت شادی نما.
 8. و تمامی کلمات این شریعت را بر آن به خط روشن بنویس.»
 9. پس موسی و لاویان کهنه تمامی اسرائیل را خطاب کرده گفتند:
 10. «ای اسرائیل خاموش باش و بشنو. امروز قوم یَهُوَه خدایت شدی.
 11. پس آواز یَهُوَه خدایت را بشنو و اوامر و فرایض او را که من امروز به تو امر می فرمایم بجا‌ آر.» و در آن روز موسی قوم را امر فرموده گفت:
 12. «چون از اردن عبور کردید اینان یعنی شمعون و لاوی و یهودا و یساکار و یوسف و بنیامین بر کوه جزِر‌ّیم بایستند تا قوم را برکت دهند.
 13. و اینان یعنی رؤبین و جاد و اشیر و زبولون و دان و نفتالی بر کوه عیبال بایستند تا نفرین کنند.
 14. و لاویان جمیع مردان اسرائیل را به آواز بلند خطاب کرده گویند:
 15. «ملعون باد کسی که صورت تراشیده یا ریخته شده از صنعت دست کارگر که نزد یَهُوَه مکروه است بسازد و مخفی نگاه دارد.» و تمامی قوم در جواب بگویند: «آمین.»
 16. «ملعون باد کسی که با پدر و مادر خود به خِفّت رفتار نماید.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»
 17. «ملعون باد کسی که حد همسایة خود را تغییر دهد.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»
 18. «ملعون باد کسی که نابینا را از راه منحرف سازد.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»
 19. «ملعون باد کسی که داوری غریب و یتیم و بیوه را منحرف سازد.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»
 20. «ملعون باد کسی که با زن پدر خود همبستر شود چون که دامن پدر خود را کشف نموده است.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»
 21. «ملعون باد کسی که با هر قسم بهایمی بخوابد.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»
 22. «ملعون باد کسی که با خواهر خویش چه دختر پدر و چه دختر مادر خویش بخوابد.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»
 23. «ملعون باد کسی که با مادر زن خود بخوابد.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»
 24. «ملعون باد کسی که همسایة خود را در پنهانی بزند.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»
 25. «ملعون باد کسی که رشوه گیرد تا خون بی گناهی ریخته شود.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»
 26. «ملعون باد کسی که کلمات این شریعت را اثبات ننماید تا آن ها را بجا نیاورد.» و تمامی قوم بگویند: «آمین.»

براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-