* پژوهش های حقوق و ادیان *

مرجع معرفی و بررسی آموزه های حقوق دینی
«پژوهش های حقوق و ادیان» | تورات | یهودیت | اشکالات وارد بر یهود | اسرائیل | معرفی مختصر صهیونیسم || معرفی اجمالی یهودیت || مطالعه آنلاین تورات، تورات، کتاب مقدس| | کتابخانه با موضوع صهیونیسم و یهودیت || مقالات علمی-پژوهشی در زمینه ادیان، صهیونیسم، یهودیت || فیلم های سینمایی صهیونیستی و یهودی || کلیپ در زمینه صهیونیسم و یهود || پرسش و پاسخ در زمینه یهودشناسی ||معرفی «پژوهش های حقوق و ادیان» || پیوندهای مرتبط با صهیونیسم |
بـنـر

مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضد اسلامی فرق و جریان های معاند

<!-- start logo cod off http://bjes.ir --><p align="center"></p><p align="center"><a href="http://bjes.ir" target="_blank"><img border="0" src="http://bayanbox.ir/view/6961090584536714943/logo-200x80.jpg" width="200" height="80" alt="مرجع معرفی و نقد معارف آیین یهود، مبانی صهیونیسم و سیاست های ضداسلامی فرق و جریان های معاند"></a></p><!--finish logo cod off http://bjes.ir -->

شناسه شامد: 1-1-718353-65-4-1

بررسی شبهات
تازه های کتابخانه
«بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم» پس از این با نام «پژوهش های حقوق و ادیان»، ضمن تاکید بر پیوند «دانش حقوق» و «معارف ادیان»، علاوه بر سرفصل های سابق، به موضوعات حقوقی از جمله مباحث حقوق ایران، نظام های حقوقی، احکام شریعت یهودی و اسلامی، فلسفه حقوق و ... نیز خواهد پرداخت.

اعداد
باب ششم

1)و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

2)“بنی‌اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو: چون مرد یا زن نذر خاص یعنی نذر نذیره بکند و خود را برای یَهُوَه تخصیص نماید

3)آنگاه از شراب و مسکرات بپرهیزد و سرکة شراب و سرکة مسکرات را ننوشد و هیچ عصیر انگور ننوشد و انگور تازه یا خشک نخورد.

4)و تمام ایام تخصیصش از هر چیزی که از تاک انگور ساخته شود از هسته تا پوست نخورد.

5)“و تمام ایام نذر تخصیص او اُستٌره بر سر او نیاید و تا انقضای روزهایی که خود را برای یَهُوَه تخصیص نموده است‌ مقدس شده گیسهای موی سر خود را بلند دارد.

6)“و تمام روزهایی که خود را برای یَهُوَه تخصیص نموده است‌نزدیک بدن میت نباید.

7) برای پدر و مادر و برادر و خواهر خود هنگامی که بمیرند خویشتن را نجس نسازد زیرا که تخصیص خدایش بر سر وی میباشد.

8) تمامی روزهای تخصیص برای یَهُوَه مقدس خواهد بود.

9)“و اگر کسی دفعتاً ناگهان نزد او بمیرد پس سر خود را در روز طهارت خویش بتراشد یعنی در روز هفتم آنرا بتراشد.

10) و در روز هشتم دو فاخته یا دو جوجة کبوتر نزد کاهن به در خیمة اجتماع بیاورد.

11)  و کاهن یکی را برای قربانی گناه و دیگری را برای قربانی سوختنی گذرانیده برای وی کفاره نماید از آنچه به سبب میت گناه کرده است و سر او را در آن روز تقدیس نماید.

12)  و روزهای تخصیص خود را برای یَهُوَه (از نو) تخصیص نماید و برة نرینة یکساله برای قربانی جرم بیاورد. لیکن روزهای اول ساقط خواهد بود چونکه تخصیصش نجس شده است.

13)  “این است قانون نذیره چون روزهای تخصیص او تمام شود آنگاه او را نزد دروازة خیمة اجتماع بیاورند.

14)  و قربانی خود را برای یَهُوَه بگذراند یعنی یک برة نرینة یکسالة بی‌عیب بجهت قربانی سوختنی و یک برة ماده یکسالة بی‌عیب بجهت قربانی گناه و یک قوچ بی‌عیب بجهت ذبیحة سلامتی.

15)  و یک سبد نان فطیر یعنی گِرده‌های آرد نرم سرشته شدة با روغن و قرصهای فطیر مسح شده با روغن و هدیة آردی آنها و هدیة ریختنی آنها.

16)  “و کاهن آنها را به حضور یَهُوَه نزدیک آورده قربانی گناه و قربانی سوختنی او را بگذراند.

17)  و قوچ را با سبد نان قطیر بجهت ذبیحة سلامتی برای یَهُوَه بگذراند و کاهن هدیة آردی و هدیة ریختنی او را بگذراند.

18)  “و آن نذیره سر تخصیص خود را نزد در خیمة اجتماع بتراشد و موی سر تخصیص خود را گرفته آنرا بر آتشی که زیر ذبیحة سلامتی است بگذراند.

19)  “و کاهن سرً دست بریان شدة قوچ را با یک گِرده فطیر از سبد و یک قرص فطیر گرفته آنرا بر دست نذیره بعد از تراشیدن سر تخصیصش بگذارد.

20)  و کاهن آنها را بجهت هدیة جنبانیدنی به حضور یَهُوَه بجنباند این با سینة جنبانیدنی به حضور یَهُوَه بجنباند این با سینة جنبانیدنی و ران افراشتنی برای کاهن مقدس است. و بعد از آن نذیره شراب بنوشد.

21)  “این است قانون نذیره‌ای که نذر بکند و قانون قربانی که بجهت تخصیص خود برای یَهُوَه باید بگذراند علاوه بر آنچه دستش به آن میرسد موافق نذری که کرده باشد همچنین بر حسب قانون تخصیص خود باید بکند.”

22)  و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت

23)  “هارون و پسرانش را خطاب کرده بگو: به اینطور بنی‌اسرائیل را برکت دهید و به ایشان بگویید:

24)  “یَهُوَه تو را برکت دهد و تو را محافظت نماید.

25)  یَهُوَه روی خود را بر تو تابان سازد و بر تو رحمت کند.

26)  یَهُوَه روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی بخشد.

27)  و نام مرا بر بنی‌اسرائیل بگذارند و من ایشان را برکت خواهم داد.”


ترجمه: انجمن پخش کتب مقدسه
تهیه و تنظیم: بانک جامع اطلاعاتی صهیونیسم (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-