باب 6 سفر اعداد (تورات)

  • ۱۵۰۶

تورات - دانلود تورات - دانلود تورات فارسی - دانلود کتاب مقدس - دانلود پی دی اف تورات - یهودیت - یهود شناسی - مطالعه آنلاین تورات - تورات آنلاین - کتاب های یهودیان

اعداد
باب ششم

1)و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت:

2)“بنی‌اسرائیل را خطاب کرده به ایشان بگو: چون مرد یا زن نذر خاص یعنی نذر نذیره بکند و خود را برای یَهُوَه تخصیص نماید

3)آنگاه از شراب و مسکرات بپرهیزد و سرکة شراب و سرکة مسکرات را ننوشد و هیچ عصیر انگور ننوشد و انگور تازه یا خشک نخورد.

4)و تمام ایام تخصیصش از هر چیزی که از تاک انگور ساخته شود از هسته تا پوست نخورد.

5)“و تمام ایام نذر تخصیص او اُستٌره بر سر او نیاید و تا انقضای روزهایی که خود را برای یَهُوَه تخصیص نموده است‌ مقدس شده گیسهای موی سر خود را بلند دارد.

6)“و تمام روزهایی که خود را برای یَهُوَه تخصیص نموده است‌نزدیک بدن میت نباید.

7) برای پدر و مادر و برادر و خواهر خود هنگامی که بمیرند خویشتن را نجس نسازد زیرا که تخصیص خدایش بر سر وی میباشد.

8) تمامی روزهای تخصیص برای یَهُوَه مقدس خواهد بود.

9)“و اگر کسی دفعتاً ناگهان نزد او بمیرد پس سر خود را در روز طهارت خویش بتراشد یعنی در روز هفتم آنرا بتراشد.

10) و در روز هشتم دو فاخته یا دو جوجة کبوتر نزد کاهن به در خیمة اجتماع بیاورد.

11)  و کاهن یکی را برای قربانی گناه و دیگری را برای قربانی سوختنی گذرانیده برای وی کفاره نماید از آنچه به سبب میت گناه کرده است و سر او را در آن روز تقدیس نماید.

12)  و روزهای تخصیص خود را برای یَهُوَه (از نو) تخصیص نماید و برة نرینة یکساله برای قربانی جرم بیاورد. لیکن روزهای اول ساقط خواهد بود چونکه تخصیصش نجس شده است.

13)  “این است قانون نذیره چون روزهای تخصیص او تمام شود آنگاه او را نزد دروازة خیمة اجتماع بیاورند.

14)  و قربانی خود را برای یَهُوَه بگذراند یعنی یک برة نرینة یکسالة بی‌عیب بجهت قربانی سوختنی و یک برة ماده یکسالة بی‌عیب بجهت قربانی گناه و یک قوچ بی‌عیب بجهت ذبیحة سلامتی.

15)  و یک سبد نان فطیر یعنی گِرده‌های آرد نرم سرشته شدة با روغن و قرصهای فطیر مسح شده با روغن و هدیة آردی آنها و هدیة ریختنی آنها.

16)  “و کاهن آنها را به حضور یَهُوَه نزدیک آورده قربانی گناه و قربانی سوختنی او را بگذراند.

17)  و قوچ را با سبد نان قطیر بجهت ذبیحة سلامتی برای یَهُوَه بگذراند و کاهن هدیة آردی و هدیة ریختنی او را بگذراند.

18)  “و آن نذیره سر تخصیص خود را نزد در خیمة اجتماع بتراشد و موی سر تخصیص خود را گرفته آنرا بر آتشی که زیر ذبیحة سلامتی است بگذراند.

19)  “و کاهن سرً دست بریان شدة قوچ را با یک گِرده فطیر از سبد و یک قرص فطیر گرفته آنرا بر دست نذیره بعد از تراشیدن سر تخصیصش بگذارد.

20)  و کاهن آنها را بجهت هدیة جنبانیدنی به حضور یَهُوَه بجنباند این با سینة جنبانیدنی به حضور یَهُوَه بجنباند این با سینة جنبانیدنی و ران افراشتنی برای کاهن مقدس است. و بعد از آن نذیره شراب بنوشد.

21)  “این است قانون نذیره‌ای که نذر بکند و قانون قربانی که بجهت تخصیص خود برای یَهُوَه باید بگذراند علاوه بر آنچه دستش به آن میرسد موافق نذری که کرده باشد همچنین بر حسب قانون تخصیص خود باید بکند.”

22)  و یَهُوَه موسی را خطاب کرده گفت

23)  “هارون و پسرانش را خطاب کرده بگو: به اینطور بنی‌اسرائیل را برکت دهید و به ایشان بگویید:

24)  “یَهُوَه تو را برکت دهد و تو را محافظت نماید.

25)  یَهُوَه روی خود را بر تو تابان سازد و بر تو رحمت کند.

26)  یَهُوَه روی خود را بر تو برافرازد و تو را سلامتی بخشد.

27)  و نام مرا بر بنی‌اسرائیل بگذارند و من ایشان را برکت خواهم داد.”


براساس نسخه «کتاب مقدس یعنی عهد عتیق و عهد جدید»، لندن، 1904 میلادی
تنظیم و ویرایش: پژوهش های حقوق و ادیان (bjes.ir)

پیدایش

خروج

لاویان

اعداد

تثنیه

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 1

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 2

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 3

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 4

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 5

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 6

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 7

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 8

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 9

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 10

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 11

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 12

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 13

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 14

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 15

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 16

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 17

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 18

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 19

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 20

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 21

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 22

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 23

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 24

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 25

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 26

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 27

باب 28

باب 28

-

باب 28

باب 28

باب 29

باب 29

-

باب 29

باب 29

باب 30

باب 30

-

باب 30

باب 30

باب 31

باب 31

-

باب 31

باب 31

باب 32

باب 32

-

باب 32

باب 32

باب 33

باب 33

-

باب 33

باب 33

باب 34

باب 34

-

باب 34

باب 34

باب 35

باب 35

-

باب 35

-

باب 36

باب 36

-

باب 36

-

باب 37

باب 37

-

-

-

باب 38

باب 38

-

-

-

باب 39

باب 39

-

-

-

باب 40

باب 40

-

-

-

باب 41

-

-

-

-

باب 42

-

-

-

-

باب 43

-

-

-

-

باب 44

-

-

-

-

باب 45

-

-

-

-

باب 46

-

-

-

-

باب 47

-

-

-

-

باب 48

-

-

-

-

باب 49

-

-

-

-

باب 50

-

-

-

-

-

-

-

-

-